Prof. Dr. Benan Çağlayan

Prof. Dr. Benan ÇAĞLAYAN

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Almanya’da LungenKlinik-Hemer ve Thoraxklinic-Heidelberg’de bronkoskopi ve girişimsel pulmonoloji konusundaki deneyimlerini arttırmak amacıyla bulundu.

European Journal of Pulmonology” Dergisi’nde Editörlük yaptı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nda 2 dönem, Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu’nda, İstanbul Verem Savaş Derneği Yönetim Kurulu’nda, Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda görevler aldı.

Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış toplam 42, uluslararası kongrelerde sunulmuş toplam 97ulusal dergilerde yayınlanmış toplam 80 bilimsel makalesi bulunuyor.

Başlıca klinik ilgi alanları şöyle:

  • Girişimsel Pulmonoloji – Bronkoskopi, girişimsel bronkoskopi, endobronşiyal ultrasonografi (EBUS),
  • Akciğer kanseri,
  • Torasik ultrasonografi,
  • Tüberküloz,
  • Sarkoidoz,
  • Plevra hastalıkları,
  • İnterstisyel akciğer hastalıkları.

Eğitim

Kurum

Yıl

Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezi

1984 - 1988

Tıp Eğitimi

T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

1982

Eğitim

Kurum

Yıl

Prof. Dr.

İSTANBUL ONKOLOJİ HASTANESİ

2023-Halen

Pof. Dr. / Anabilim Dalı Başkanı

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015-2023

Klinik Şefi

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği

1998-2015

Doç. Dr. / Başasistan ve Klinik Şef Yardımcısı

Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezi

1990-1998

Uzm. Dr.

Erzurum Göğüs Hastalıkları Hastanesi

1988-1990

Pratisyen Doktor

Tunceli – Pertek Merkez Sağlık Ocağı

1982-1984